Quý khách hàng nên xét nghiệm máu định kỳ để tầm soát bệnh cho thú cưng vì khi thú có triệu chứng thì bệnh đã nặng mới biệu hiện ra bên ngoài ví dụ: bênh về gan, thận, ký sinh trùng máu, tiểu đường... 

  • Phòng khám nhận xét nghiệm máu theo chỉ định của Bác sĩ hoặc yêu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể đem thú cưng đến phòng khám lấy máu hoặc có thể đặt lịch hẹn Bác sĩ đến nhà lấy mẫu.
  • Xét nghiệm máu có hai phần: Sinh lý và sinh hóa được thể hiện minh họa bảng bên dưới.

Chỉ tiêu

Trị số

Đơn vị

Hồng cầu

Bạch cầu

Tiểu cầu

Hemoglobin

Hematocrit

Lympho bào

Bạch cầu đơn nhân

Bạch cầu đa nhân

- Trung tính

- Ưa base

- Ưa acide

ALP (alkalinephosphase)

ALAT (SGPT)

ASAT (SGOT)

Protein tổng số

Albumin

Globulin

Glucosa

Creatinine

Bilirubine

5,57 – 7,89

6,4 – 15,99

186 – 547

13,3 – 19,2

36,8 – 54,4

2,8 – 36,4

1,7 – 10,8

 

43 – 87,9

0,1 – 0,26

0,0 – 17,1

0 – 85

13 – 92

20 – 67

5,5 – 7,5

2,3 – 3,9

1,5 – 3,9

81 – 121

0,4 – 1,2

0 – 1

106/mm3

103/mm3

103/mm3

g/100dl

%

%

%

 

%

%

%

UI/l

UI/l

UI/l

g/dl

g/dl

g/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

Chi phí xét nghiệm phụ thuộc vào các chỉ tiêu chỉ định và dịch vụ Quý Khách Hàng yêu cầu, chi tiết liên hệ Hotline 0919.20.70.77 để được hỗ trợ và tư vấn thêm.